Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 29.5.2009

Löntagarnas förtjänster steg i januari-mars med 4,4 procent

Korrigerats 2.6.2009: I tabellen var uppgiften om förtjänstnivåindex 2005=100, 2008/4, tidigare 115,2.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster i januari-mars år 2009 med 4,4 procent jämfört med januari-mars året innan. Ökningen av lönenivån avtog under det första kvartalet på grund av att resultatpremierna minskade. Den årliga tillväxten av reallönerna, som rensats från ändringar i konsumentpriserna, var 2,8 procent under årets första kvartal.

Löntagarnas nominella löner steg från januari-mars 2008 till motsvarande period år 2009 med 7,1 procent inom staten, 4,3 procent inom den privata sektorn och 3,9 procent i kommuner.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2008 jämfört med året innan var enligt de preciserade uppgifterna 5,6 procent. Reallönerna steg med 1,4 procent ifjol.

Förtjänstnivåindex 2005=100 och årsförändringar i lönerna, preliminär uppgift

År och
kvartal
2005=100 Årsförändring i förtjänstnivån Årsförändring i realförtjänsterna
2008 112,3 5,6 1,4
2008/3 112,3 6,2 1,5
2008/4 115,3 5,4 1,5
2009/1 115,1 4,4 2,8

Löntagarnas genomsnittliga löner för ordinarie arbetstid var i januari-mars 2008 ungefär 2 880 euro i månaden. Männen förtjänade i genomsnitt 3 210 euro och kvinnorna 2 590 euro. Medellönen för månadsavlönade var ungefär 3 010 euro och den kalkylmässiga månadsinkomsten för timavlönade 2 420 euro.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg i januari-mars med 5,0 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster i januari-mars år 2009 med 5,0 procent jämfört med januari-mars året innan. Den årliga ökningen av de ordinarie lönerna var under det första kvartalet 0,6 procent snabbare än ökningen av förtjänstnivåindexet eftersom de resultatpremier som ingår i förtjänstnivåindexet sjönk under det första kvartalet.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg från januari-mars 2008 till motsvarande period i år med 7,1 procent inom staten, 5,1 procent inom den privata sektorn och 3,9 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Källa: Förtjänstnivåindex 2009, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila (09) 1734 3235, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Förtjänstnivåindex 2009, 1:a kvartalet (pdf 321,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 2.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2009/01/ati_2009_01_2009-05-29_tie_001_sv.html