Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 5.2.2010

Löntagarnas förtjänster steg i oktober-december med tre procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster i oktober-december år 2009 med 3,0 procent jämfört med oktober-december året innan. Den årliga tillväxten av reallönerna, som rensats från ändringar i konsumentpriserna, var 4,0 procent under årets 2009 fjärde kvartal. Under fjärde kvartalet var ökningen av reallönerna snabbare än ökningen av de nominella lönerna, eftersom konsumentpriserna sjönk från motsvarande period året innan.

Löntagarnas nominella löner steg från oktober-december 2008 till motsvarande period år 2009 med 4,7 procent inom staten, 3,4 procent i kommuner och 2,6 procent inom den privata sektorn.

Den genomsnittliga ökningen av lönenivån år 2009 jämfört med året innan var enligt de första preliminära uppgifterna 3,9 procent och reallöner steg också med 3,9 procent.

Förtjänstnivåindex 2005=100 och årsförändringar i lönerna

År och
kvartal
2005=100 Årsförändring i
förtjänstnivån
Årsförändring i
realförtjänsterna
2009* 116,7 3,9 3,9
2009/1* 114,9 4,3 2,6
2009/2* 116,2 4,3 4,1
2009/3* 117,1 4,2 5,1
2009/4* 118,6 3,0 4,0

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg i oktober-december med 3,6 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster i oktober-december år 2009 med 3,6 procent jämfört med oktober-december året innan. Den årliga ökningen av de ordinarie lönerna var under det fjärde kvartalet 0,6 procentenheter snabbare än ökningen av förtjänstnivåindexet eftersom de resultatpremier som ingår i förtjänstnivåindexet sjönk under det fjärde kvartalet.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg från oktober-december 2008 till motsvarande period år 2009 med 3,4 procent både inom den privata sektorn och i kommuner. Inom staten ordinarie förtjänster steg med 4,7 procent.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Källa: Förtjänstnivåindex 2009, 4:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 050 5003310, Pekka Haapala (09) 1734 3460, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Förtjänstnivåindex 2009, 4:e kvartalet (pdf 288,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 5.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2009/04/ati_2009_04_2010-02-05_tie_001_sv.html