Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 14.10.2011

Löntagarnas förtjänster steg under juli–september med 3,0 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under juli–september år 2011 med 3,0 procent jämfört med juli–september året innan. Reallönerna sjönk med 0,8 procent jämfört med tredje kvartalet året innan, eftersom ökningen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av förtjänstnivån.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2011/3, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2011/3, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från juli–september 2010 till motsvarande period år 2011 med 3,1 procent i kommuner, med 3,0 procent inom staten och med 2,9 procent inom den privata sektorn.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under juli–september med 2,9 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under juli–september år 2011 med 2,9 procent jämfört med juli–september året innan. Löntagarnas orninarie förtjänster steg från juli–september 2010 till motsvarande period år 2011 med 3,0 procent inom staten, med 2,9 procent inom den privata sektorn och med 2,8 procent i kommuner.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2010

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2010. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2011 är ännu preliminära. De baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (414,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/03/ati_2011_03_2011-10-14_tie_001_sv.html