Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förtjänstnivåindex 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 31.8.2012

Löntagarnas förtjänster steg under april–juni med 3,7 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella förtjänster under april–juni år 2012 med 3,7 procent jämfört med april–juni året innan. Reallönerna steg med 0,7 procent jämfört med andra kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2012/2, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2012/2, årsförändringar i procent

Löntagarnas nominella löner steg från april–juni 2011 till motsvarande period år 2012 med 4,0 procent inom staten, med 3,7 procent inom den privata sektorn och med 3,5 procent i kommuner.

Löntagarnas ordinarie förtjänster steg under april–juni med 3,4 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas ordinarie förtjänster under april–juni år 2012 med 3,4 procent jämfört med april–juni året innan. Löntagarnas orninarie förtjänster steg från april–juni 2011 till motsvarande period år 2012 med 3,6 procent inom staten, med 3,4 procent i kommuner och med 3,3 procent inom den privata sektorn.

Med löntagarnas ordinarie förtjänster avses förtjänst för ordinarie arbetstid utan resultatpremier och andra engångsbeloppen.

Löntagarnas löner 3,5 procent högre under juli-september än året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var löntagarnas nominella löner 3,5 procent högre under juli-september år 2012 än under motsvarande period året innan. Enligt de preliminära uppgifterna uppgår förtjänstnivåindexet 2005=100 till 127,6. för det tredje kvartalet år 2012. Statistikcentralen framställer de preliminära uppgifterna i förtjänstnivåindexet för tredje kvartalet på basis av lagen om pension för arbetstagare (2006/395).

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2011

Förtjänstnivåindex och index för ordinarie förtjänster är slutliga till år 2011. De baserar sig på den förverkligades löneutveckling. Indextalen för år 2012 är ännu preliminära. De baserar sig på uppskattningar av avtalseffekter och löneglidningar.


Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen 09 1734 3246, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (418,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 31.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/02/ati_2012_02_2012-08-31_tie_001_sv.html