Publicerad: 28.5.2020

Löntagarnas förtjänster för ordinarie arbetstid steg under januari-mars med 1,8 procent

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg förtjänstnivåindexet, som mäter heltidsanställda löntagarnas nominella förtjänster för ordinarie arbetstid, under januari–mars 2020 med 1,8 procent jämfört med januari–mars året innan. Reallönerna steg med 1,0 procent jämfört med första kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2020/1, årsförändringar i procent

Förtjänstnivåindex och reala förtjänster 2000/1–2020/1, årsförändringar i procent

Heltidsanställda löntagarnas nominella löner steg enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter från januari–mars 2019 till motsvarande period år 2020 med 1,6 procent inom den privata sektorn, med 3,0 procent inom staten och med 2,3 procent inom kommunsektorn.


Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (433,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/01/ati_2020_01_2020-05-28_tie_001_sv.html