Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Energipriser 2019, 3:e kvartalet

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2017

Energikällä 3) 1) Pris €/MWh Årsförändring -%
2) Stenkol (moms. 0 %) 38,33 13,8
Naturgas (moms. 0 %) 45,10 10,9
Skogflis (moms. 0 %) 20,45 -1,4
Frästorv, (moms. 0 %) 14,94 -1,7
1) Inkluderar punktskatter.
2) Preliminärt pris
3) Källor: Bioenergi rf, Energimyndigheten, FOEX Indexes Ab, Tull

Källa: Statistikcentralen, Energipriser

Förfrågningar: Ville Maljanen 029 551 2691, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energipriser [e-publikation].
ISSN=1799-7992. 3:e kvartalet 2017, Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i september 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehi/2017/03/ehi_2017_03_2017-12-07_tau_002_sv.html