Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2011

Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2011

Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 13.12.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2011, Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2011/ehk_2011_2012-12-13_kuv_005_sv.html