Figurbilaga 1. Totalförbrukning av energi 2012

Figurbilaga 1. Totalförbrukning av energi 2012

Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 12.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2012, Figurbilaga 1. Totalförbrukning av energi 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2012/ehk_2012_2013-12-12_kuv_001_sv.html