Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2013

Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2013

Källa: Energianskaffning och -förbrukning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Bate Ismail 029 551 2471, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 10.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation].
ISSN=1799-7968. 2013, Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2013/ehk_2013_2014-12-10_kuv_005_sv.html