Energianskaffning och -förbrukning 2018, 4:e kvartalet

2018
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer
Revideringar i denna statistik