Energia

Sisältää energian tuotantoa ja kulutusta, tuontia ja vientiä sekä energian hintoja ja investointeja kuvaavat tilastot. Aihealueeseen kuuluvat myös energian kulutukseen ja tuotantoon liittyvät ympäristöpäästöjä kuvaavat tilastot.

Muita energian tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tietoa aiheesta on myös kasvihuonekaasuinventaarion ja ympäristötilinpidon teemasivuilla sekä Energia 2017 -taulukkopalvelussa.

Tilastot

Asumisen energiankulutus
Asumisen energiankulutus -tilasto kuvaa asumiseen liittyvän energian kulutuksen määrää ja rakennetta vuosittain sekä mistä lähteistä energiaa asuinrakennusten lämmitykseen hankitaan.
Energian hankinta ja kulutus
Tilastossa esitetään tietoja energian kokonaiskulutuksesta, sähkön tuotannosta ja kokonaiskulutuksesta sekä energian tuonnista ja viennistä.
Energian hinnat
Tilastossa esitetään tietoja energian hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista.
Kivihiilen kulutus
Tilasto kuvaa kivihiilen käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa Suomessa.
Sähkön ja lämmön tuotanto
Tilasto kuvaa sähkön ja lämmön tuotantoa sekä tuotantoon kuluneita polttoaineita Suomessa.
Teollisuuden energiankäyttö
Teollisuuden energiankäyttötilasto kuvaa teollisuuden energiankäyttöä energialähteittäin, toimialoittain ja alueittain.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Energian hinnat 2018, 3. vuosineljännes
  12.12.2018
 • Energian hankinta ja kulutus 2018, 3. vuosineljännes
  20.12.2018
 • Kivihiilen kulutus 2018, joulukuu
  31.1.2019
 • Energian hinnat 2018, 4. vuosineljännes
  13.3.2019
 • Energian hankinta ja kulutus 2018, 4. vuosineljännes
  28.3.2019
 • Kivihiilen kulutus 2019, maaliskuu
  30.4.2019
 • Energian hinnat 2019, 1. vuosineljännes
  12.6.2019
 • Energian hankinta ja kulutus 2019, 1. vuosineljännes
  28.6.2019
 • Kivihiilen kulutus 2019, kesäkuu
  28.8.2019
 • Energian hinnat 2019, 2. vuosineljännes
  12.9.2019
 • Energian hankinta ja kulutus 2019, 2. vuosineljännes
  26.9.2019
 • Kivihiilen kulutus 2019, syyskuu
  30.10.2019
 • Sähkön ja lämmön tuotanto 2018
  1.11.2019
 • Teollisuuden energiankäyttö 2018
  1.11.2019
 • Asumisen energiankulutus 2018
  21.11.2019
 • Energian hinnat 2019, 3. vuosineljännes
  11.12.2019
 • Energian hankinta ja kulutus 2018
  12.12.2019
 • Energian hankinta ja kulutus 2019, 3. vuosineljännes
  20.12.2019

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>