Julkinen talous

Aihealue sisältää julkisyhteisöjen taloutta ja toimintaa kuvaavat tilastot, mm. kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstilastot. Sisältää myös tilastot valtion ja julkisten rahoituslaitosten yrityksille myöntämästä tuesta ja rahoituksesta, julkisen toiminnan tuottavuudesta sekä julkisyhteisöjen alijämästä ja velasta.

Muita julkisen talouden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tilastot

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tilasto sisältää tietoja Suomen julkisen talouden alijäämästä ja velasta.
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin ja alasektoreittain kansantalouden tilinpitojärjestelmän tietoihin perustuen.
Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito
Julkisyhteisöjen rahoitustilinpidossa kuvataan julkisyhteisöjen rahoitusvaroja ja velkoja sekä niiden määriin vaikuttavia rahoitustaloustoimia neljännesvuosittain.
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain.
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti.
Kuntatalous
Kuntataloustilasto kuvaa tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kuluista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista.
Kuntatalous neljännesvuosittain
Kuntatalous neljännesvuosittain -tilasto kuvaa Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien talouden kehitystä vuosineljänneksittäin.
Verot ja veronluonteiset maksut
Tilasto "Verot ja veronluonteiset maksut" sisältää tietoa valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen vuosittain keräämistä veroista ja pakollisista sosiaaliturvamaksuista.

Katso myös aihealuetta sivuavat tilastot


Muutoksia tilastoissa

Kaikki muutokset >>>

Tuoreimmat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

Kaikki julkistukset >>>


Tulevat tilastojulkistukset

(vain Tilastokeskuksen tilastot)

 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2018, 3. vuosineljännes
  20.12.2018
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2018, 3. vuosineljännes
  21.12.2018
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2018, 3. vuosineljännes
  21.12.2018
 • Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 2017
  31.1.2019
 • Kuntatalous neljännesvuosittain 2018, 4. vuosineljännes
  13.2.2019
 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2018, 4. vuosineljännes
  15.3.2019
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2018, 4. vuosineljännes
  15.3.2019
 • Verot ja veronluonteiset maksut 2018
  15.3.2019
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2018, 4. vuosineljännes
  28.3.2019
 • Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2018 (ennakko)
  18.4.2019
 • Kuntatalous neljännesvuosittain 2019, 1. vuosineljännes
  24.5.2019
 • Kuntatalous 2018 (ennakko)
  31.5.2019
 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2019, 1. vuosineljännes
  20.6.2019
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2019, 1. vuosineljännes
  28.6.2019
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2019, 1. vuosineljännes
  28.6.2019
 • Kuntatalous neljännesvuosittain 2019, 2. vuosineljännes
  23.8.2019
 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2019, 2. vuosineljännes
  20.9.2019
 • Kuntatalous 2018
  20.9.2019
 • Verot ja veronluonteiset maksut 2018 (ennakko)
  20.9.2019
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2019, 2. vuosineljännes
  27.9.2019
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2019, 2. vuosineljännes
  27.9.2019
 • Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka 2018
  21.10.2019
 • Kuntatalous neljännesvuosittain 2019, 3. vuosineljännes
  22.11.2019
 • Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin 2018
  19.12.2019
 • Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito 2019, 3. vuosineljännes
  20.12.2019
 • Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2019, 3. vuosineljännes
  20.12.2019
 • Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2019, 3. vuosineljännes
  20.12.2019

Julkistamiskalenteri >>>


Uusimmat artikkelit

Kaikki artikkelit >>>


Uusimmat tiedotteet

Kaikki tiedotteet >>>