Tabellbilaga 3. Användning av oljeprodukter efter näringsgren 2011-2016, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 16 990 17 207 16 917 15 074 14 820 14 145
Skogsbruk 4 260 4 246 4 361 4 248 4 201 4 410
Utvinning av mineral 2 479 2 610 2 580 2 414 2 562 1 878
Livsmedelsindustri 2 385 2 380 2 157 2 035 1 884 1 721
Skogsindustri 9 850 8 785 8 580 8 114 7 721 9 147
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 212 561 195 136 194 232 181 112 197 280 197 398
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 16 608 12 049 9 630 8 925 11 822 6 699
Övrig industri 7 722 7 941 7 506 7 169 6 687 6 869
Energiförsörjning 14 378 14 173 9 749 10 356 11 564 14 704
Vatten- och avfallshantering 1 726 1 864 2 043 1 936 1 918 2 260
Byggverksamhet 29 660 27 944 32 075 29 419 28 944 31 523
Handel 1 619 1 783 1 619 1 992 1 876 2 192
Landtransport 59 785 62 221 55 332 44 954 44 749 54 498
Sjötransport 33 550 34 141 31 213 25 310 27 129 33 431
Lufttransport 40 980 35 770 41 548 41 264 42 972 42 208
Stödtjänster till transport och postverksamhet 435 468 588 690 591 690
Fastighetsverksamhet 1 509 1 382 1 128 1 173 1 110 1 294
Annan serviceverksamhet och förvaltning 19 060 17 780 19 111 18 851 18 248 22 087
Hushåller 86 886 87 118 86 615 85 825 85 178 89 917
Förändringar i lager 8 380 17 515 29 655 3 013 16 952 11 121
Utlandet 320 480 336 612 401 075 378 297 305 631 395 737
Statistiska differenser 33 524 19 198 3 109 41 741 2 323 9 711
TOTALT 924 837 873 303 954 615 907 899 836 173 931 407

Källa: Energiräkenskaper 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2016, Tabellbilaga 3. Användning av oljeprodukter efter näringsgren 2011-2016, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2016/entp_2016_2018-09-26_tau_003_sv.html