Tabellbilaga 5. Slutanvändning av el och värme efter näringsgren 2011-2016, TJ

Näringsgren (TOL2008) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 5 768 6 219 5 907 6 030 5 976 6 226
Skogsbruk . . . 0 0 0
Utvinning av mineral 4 108 5 143 5 238 5 424 5 686 6 856
Livsmedelsindustri 11 818 11 104 11 853 12 571 13 105 14 031
Skogsindustri 110 596 105 010 100 567 90 540 90 321 88 029
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 39 002 40 735 40 240 37 178 36 500 43 030
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 28 402 28 103 29 026 31 536 33 651 32 571
Övrig industri 16 896 15 993 16 337 17 444 14 432 18 391
Energiförsörjning 47 772 48 867 42 766 42 146 39 703 44 412
Vatten- och avfallshantering 3 492 3 466 2 309 1 988 1 948 1 928
Byggverksamhet 1 256 1 324 1 360 1 558 1 339 1 497
Handel 15 840 22 313 21 388 19 798 18 828 18 865
Landtransport 4 070 5 549 5 471 5 357 5 140 5 142
Sjötransport 608 1 136 1 105 1 107 1 121 1 161
Lufttransport 347 931 1 005 993 918 925
Stödtjänster till transport och postverksamhet 5 413 4 911 4 284 4 718 4 111 4 555
Fastighetsverksamhet 23 151 14 955 16 329 16 553 15 161 16 275
Annan serviceverksamhet och förvaltning 51 968 57 331 55 245 56 007 54 131 57 031
Hushåller 140 388 150 145 144 405 142 447 140 088 151 688
Utlandet 13 694 5 922 6 753 13 158 18 439 11 372
Statistiska differenser 8 537 7 274 3 324 1 085 1 230 508
TOTALT 516 061 521 890 508 270 507 645 501 835 523 485

Källa: Energiräkenskaper 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.9.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiräkenskaper [e-publikation].
ISSN=2489-5733. 2016, Tabellbilaga 5. Slutanvändning av el och värme efter näringsgren 2011-2016, TJ . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/entp/2016/entp_2016_2018-09-26_tau_005_sv.html