Publicerad: 9.6.2011

Andelen elever som överförts till specialundervisning oförändrad, något fler elever i specialundervisning på deltid

Hösten 2010 hade 8,5 procent av grundskoleleverna, dvs. totalt 46 700 elever, överförts till specialundervisning. Andelen var oförändrad jämfört med året innan. Under läsåret 2009–2010 fick 23,3 procent av eleverna, dvs. 128 700 grundskolelever, specialundervisning på deltid. Andelen elever i specialundervisning på deltid ökade med en halv procentenhet från läsåret innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Andelen grundskoleelever överförda till specialundervisning resp. med specialundervisning på deltid av alla grundskoleelever 1995-2010, % 1)

Andelen grundskoleelever överförda till specialundervisning resp. med specialundervisning på deltid av alla grundskoleelever 1995-2010, % 1)
1) Av de elever som fick specialundervisning på deltid finns jämförbara uppgifter tillgängliga för åren 2001–2009 (t.ex. år 2009 refererar till läsåret 2009–2010). Antalet elever som överförts till specialundervisning och antalet elever som får specialundervisning på deltid kan inte summeras, eftersom en del av dem som överförts till specialundervisning också får specialundervisning på deltid.

Andelen elever som överförts till specialundervisning var störst i landskapet Päijänne-Tavastland, där den var 10,5 procent. Minst var andelen på Åland, dvs. 3 procent av eleverna. Antalet elever i specialundervisning på deltid i förhållande till antalet elever var störst i landskapet Södra Savolax, över 27 procent. På Åland anordnades ingen specialundervisning alls på deltid.

Av pojkarna hade 11,5 procent och av flickorna 5,5 procent överförts till specialundervisning. Under läsåret 2009–2010 deltog 27 procent av pojkarna och 19 procent av flickorna i specialundervisning på deltid.

År 2010 hade 30 procent av dem som överförts till specialundervisning inte-grerats helt och 24 procent delvis i grupper inom den allmänna undervisningen. Av dem som överförts till specialundervisning fick 32 procent undervisning i specialgrupper i grundskolan och 14 procent i specialskolor. Specialundervisning anordnades oftare än året innan i grupper inom den allmänna undervisningen. Däremot minskade antalet elever som studerade i specialskolor och specialgrupper.

År 2009 fick 18 300 av de studerande inom yrkesutbildning som leder till examen specialundervisning. Detta är 1 800 fler än året innan. Andelen specialstuderande var 6,5 procent av alla studerande och 13,4 procent av de studerande inom yrkesutbildning riktad till ungdomar.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen (09) 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 9.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2010/erop_2010_2011-06-09_tie_001_sv.html