Tabellbilaga 7.Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid från läsåret 2001–2002 till läsåret 2010–2011 1)

Läsår Totalt Andel av antalet elever i grundskolan, % Pojkar Flickor Antalet elever i grundskolan under höstterminen
Totalt Andel av antalet pojkar i grundskolan, % Totalt Andel av antalet flickor i grundskolan, %
2001–2002 119 547 20,1 77 422 25,4 42 125 14,5 595 727
2002–2003 124 137 20,8 78 572 25,7 45 565 15,6 597 356
2003–2004 126 390 21,2 79 356 26,0 47 034 16,1 597 414
2004–2005 129 948 21,9 80 541 26,5 49 407 17,1 593 148
2005–2006 128 291 21,9 78 600 26,2 49 691 17,3 586 381
2006–2007 128 641 22,2 78 388 26,5 50 253 17,8 578 918
2007–2008 126 288 22,1 76 583 26,2 49 705 17,9 570 689
2008–2009 127 889 22,8 77 160 26,9 50 729 18,5 561 061
2009–2010 128 657 23,3 77 485 27,3 51 172 19,0 553 329
2010–2011 118 427 21,7 70 458 25,1 47 969 18,0 546 423
1) Eleven kan få specialundervisning på deltid samtidigt med intensifierat eller särskilt stöd.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2011, Tabellbilaga 7.Grundskolelever som fått specialundervisning på deltid från läsåret 2001–2002 till läsåret 2010–2011 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tau_007_sv.html