Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 2015 1)

Elevens stöd omfattar Elever med intensifierat stöd
Andel av antalet elever med intensifierat stöd, % Elever med särskilt stöd
Andel av antalet elever med särskilt stöd, % Elever med intensifierat eller särskilt stöd Andel av antalet elever med intensifierat eller särskilt stöd, %
Specialundervisning på deltid 34 350 74,9 14 927 37,3 49 277 57,4
Stödundervisning 25 663 56,0 13 481 33,7 39 144 45,6
Biträdes- och/eller tolkningstjänster 17 856 38,9 22 467 56,2 40 323 47,0
Andra än ovan nämnda stödformer 11 679 25,5 11 053 27,6 22 732 26,5
1) Intensifierat och särskilt stöd som eleven fått kan innehålla flera stödformer, t.ex. både specialundervisning på deltid och biträdes- och/eller tolkningstjänster.

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 13.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2015, Tabellbilaga 2. Specialundervisning på deltid, stödundervisning samt biträdes- och/eller tolkningstjänster som erhållits av grundskolelever med intensifierat eller särskilt stöd 2015 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tau_002_sv.html