Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2006, 2:a kvartalet

2006
2:a kvartalet
Offentliggöranden