Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 28.3.2008

Den offentliga sektorns inkomster ökade mer än utgifterna under 4:e kvartalet 2007

Den offentliga sektorns inkomster ökade under det fjärde kvartalet år 2007 med 5,7 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna gick inkomstskatterna, socialskyddsavgifterna samt produktions- och importskatterna upp mest. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 3,8 procent. Av utgifterna ökade löntagarersättningar och kontanta sociala förmåner mest. Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltning och socialskyddsfonder. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Trenden kan revideras under de kommande perioderna, när de preliminära observationerna revideras. I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 26.3.2008. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av juni 2008.

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2007

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2007/04/jtume_2007_04_2008-03-28_tie_001_sv.html