Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2019, 3:e kvartalet

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2009, 4:e kvartalet

2009
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer