Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2011, 4:e kvartalet -1,8 -2,1 -0,3
2012, 1:a kvartalet 2,3 3,4 1,1
2012, 2:a kvartalet -2,5 -2,4 0,1
2012, 3:e kvartalet 0,8 0,5 -0,3
Totaluttgifter 2011, 4:e kvartalet 1,5 2,0 0,5
2012, 1:a kvartalet 1,7 1,2 -0,5
2012, 2:a kvartalet 0,0 1,5 1,5
2012, 3:e kvartalet 0,9 0,7 -0,2
Staten Totalinkomster 2011, 4:e kvartalet -3,7 -2,8 0,9
2012, 1:a kvartalet 2,6 3,0 0,4
2012, 2:a kvartalet -3,9 -3,6 0,3
2012, 3:e kvartalet 0,0 0,7 0,7
Totaluttgifter 2011, 4:e kvartalet 3,3 2,8 -0,5
2012, 1:a kvartalet 1,8 0,3 -1,5
2012, 2:a kvartalet -1,4 1,2 2,6
2012, 3:e kvartalet 0,2 0,4 0,2
Lokalförvaltning Totalinkomster 2011, 4:e kvartalet 1,2 -0,1 -1,3
2012, 1:a kvartalet 1,3 1,5 0,2
2012, 2:a kvartalet 0,6 -0,1 -0,7
2012, 3:e kvartalet 1,2 0,6 -0,6
Totaluttgifter 2011, 4:e kvartalet 1,7 2,0 0,3
2012, 1:a kvartalet 2,0 1,0 -1,0
2012, 2:a kvartalet 0,1 0,6 0,5
2012, 3:e kvartalet 0,3 1,3 1,0
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2011, 4:e kvartalet -0,1 -0,4 -0,3
2012, 1:a kvartalet 1,7 1,9 0,2
2012, 2:a kvartalet -0,7 -0,1 0,6
2012, 3:e kvartalet 1,8 0,0 -1,8
Totaluttgifter 2011, 4:e kvartalet -0,1 0,9 1,0
2012, 1:a kvartalet 4,0 3,8 -0,2
2012, 2:a kvartalet 2,1 1,7 -0,4
2012, 3:e kvartalet 1,3 0,8 -0,5
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2011, 4:e kvartalet -0,9 -2,3 -1,4
2012, 1:a kvartalet 9,0 11,5 2,5
2012, 2:a kvartalet -7,4 -7,2 0,2
2012, 3:e kvartalet -0,2 0,8 1,0
Totaluttgifter 2011, 4:e kvartalet -2,5 0,1 2,6
2012, 1:a kvartalet 2,3 4,9 2,6
2012, 2:a kvartalet -0,9 -0,6 0,3
2012, 3:e kvartalet 3,3 -0,2 -3,5

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2011, 4:e kvartalet 5,0 4,4 -0,6
2012, 1:a kvartalet 5,7 6,2 0,5
2012, 2:a kvartalet 0,9 0,9 0,0
2012, 3:e kvartalet 1,2 0,5 -0,7
Totaluttgifter 2011, 4:e kvartalet 2,9 4,0 1,1
2012, 1:a kvartalet 3,4 5,7 2,3
2012, 2:a kvartalet 3,0 5,3 2,3
2012, 3:e kvartalet 6,5 5,5 -1,0
Staten Totalinkomster 2011, 4:e kvartalet 11,0 9,4 -1,6
2012, 1:a kvartalet 5,8 8,6 2,8
2012, 2:a kvartalet -0,6 -0,4 0,2
2012, 3:e kvartalet -0,7 -1,1 -0,4
Totaluttgifter 2011, 4:e kvartalet 3,4 3,3 -0,1
2012, 1:a kvartalet 5,2 6,7 1,5
2012, 2:a kvartalet 2,5 5,5 3,0
2012, 3:e kvartalet 5,2 4,8 -0,4
Lokalförvaltning Totalinkomster 2011, 4:e kvartalet -1,6 -1,0 0,6
2012, 1:a kvartalet 5,1 4,1 -1,0
2012, 2:a kvartalet 3,5 2,2 -1,3
2012, 3:e kvartalet 3,6 1,9 -1,7
Totaluttgifter 2011, 4:e kvartalet 4,3 6,0 1,7
2012, 1:a kvartalet 6,5 6,7 0,2
2012, 2:a kvartalet 4,0 4,2 0,2
2012, 3:e kvartalet 4,3 5,0 0,7
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2011, 4:e kvartalet 4,0 3,1 -0,9
2012, 1:a kvartalet 7,4 5,7 -1,7
2012, 2:a kvartalet 1,5 1,6 0,1
2012, 3:e kvartalet 1,8 1,0 -0,8
Totaluttgifter 2011, 4:e kvartalet 3,8 3,8 0,0
2012, 1:a kvartalet 6,7 5,3 -1,4
2012, 2:a kvartalet 8,3 6,5 -1,8
2012, 3:e kvartalet 8,4 6,5 -1,9
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2011, 4:e kvartalet 4,2 4,8 0,6
2012, 1:a kvartalet 8,1 9,3 1,2
2012, 2:a kvartalet 2,9 4,7 1,8
2012, 3:e kvartalet 2,4 4,0 1,6
Totaluttgifter 2011, 4:e kvartalet -4,5 -0,3 4,2
2012, 1:a kvartalet -6,5 4,7 11,2
2012, 2:a kvartalet -2,9 3,5 6,4
2012, 3:e kvartalet 8,0 3,9 -4,1

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 28.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2012, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2012/04/jtume_2012_04_2013-03-28_rev_001_sv.html