Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2012, 3:e kvartalet 0,5 1,2 0,7
2012, 4:e kvartalet 1,0 -0,2 -1,2
2013, 1:a kvartalet 0,1 1,5 1,4
2013, 2:a kvartalet 0,5 0,4 -0,1
Totaluttgifter 2012, 3:e kvartalet 0,7 1,2 0,5
2012, 4:e kvartalet -1,0 0,4 1,4
2013, 1:a kvartalet 1,5 1,2 -0,3
2013, 2:a kvartalet 1,8 1,5 -0,3
Staten Totalinkomster 2012, 3:e kvartalet 0,7 2,1 1,4
2012, 4:e kvartalet 2,1 -1,0 -3,1
2013, 1:a kvartalet -1,2 3,7 4,9
2013, 2:a kvartalet -1,0 -1,1 -0,1
Totaluttgifter 2012, 3:e kvartalet 0,4 -0,2 -0,6
2012, 4:e kvartalet -1,9 0,6 2,5
2013, 1:a kvartalet 1,3 2,0 0,7
2013, 2:a kvartalet 0,0 0,2 0,2
Lokalförvaltning Totalinkomster 2012, 3:e kvartalet 0,6 0,7 0,1
2012, 4:e kvartalet -0,6 0,0 0,6
2013, 1:a kvartalet 1,6 1,6 0,0
2013, 2:a kvartalet 3,2 2,7 -0,5
Totaluttgifter 2012, 3:e kvartalet 1,3 1,8 0,5
2012, 4:e kvartalet 0,3 -0,1 -0,4
2013, 1:a kvartalet 1,2 0,5 -0,7
2013, 2:a kvartalet 2,3 1,4 -0,9
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2012, 3:e kvartalet 0,0 0,0 0,0
2012, 4:e kvartalet 0,5 -0,1 -0,6
2013, 1:a kvartalet 0,4 -0,4 -0,8
2013, 2:a kvartalet 0,4 0,5 0,1
Totaluttgifter 2012, 3:e kvartalet 0,8 1,9 1,1
2012, 4:e kvartalet 0,6 1,3 0,7
2013, 1:a kvartalet 1,1 1,3 0,2
2013, 2:a kvartalet 2,2 2,2 0,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2012, 3:e kvartalet 0,8 -1,1 -1,9
2012, 4:e kvartalet 5,7 5,4 -0,3
2013, 1:a kvartalet 0,9 -0,5 -1,4
2013, 2:a kvartalet -4,8 -4,6 0,2
Totaluttgifter 2012, 3:e kvartalet -0,2 -0,4 -0,2
2012, 4:e kvartalet 2,9 3,4 0,5
2013, 1:a kvartalet 2,7 2,3 -0,4
2013, 2:a kvartalet 0,4 0,2 -0,2

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2012, 3:e kvartalet 0,5 0,8 0,3
2012, 4:e kvartalet 1,8 1,7 -0,1
2013, 1:a kvartalet 0,0 0,4 0,4
2013, 2:a kvartalet 3,0 2,8 -0,2
Totaluttgifter 2012, 3:e kvartalet 5,5 5,6 0,1
2012, 4:e kvartalet 1,5 2,6 1,1
2013, 1:a kvartalet 2,9 3,2 0,3
2013, 2:a kvartalet 4,6 4,6 0,0
Staten Totalinkomster 2012, 3:e kvartalet -1,1 -0,7 0,4
2012, 4:e kvartalet 1,6 1,3 -0,3
2013, 1:a kvartalet -0,9 0,4 1,3
2013, 2:a kvartalet 3,0 2,8 -0,2
Totaluttgifter 2012, 3:e kvartalet 4,8 4,1 -0,7
2012, 4:e kvartalet -1,2 0,3 1,5
2013, 1:a kvartalet 2,5 2,9 0,4
2013, 2:a kvartalet 2,4 2,6 0,2
Lokalförvaltning Totalinkomster 2012, 3:e kvartalet 1,9 2,0 0,1
2012, 4:e kvartalet 0,6 0,3 -0,3
2013, 1:a kvartalet 1,7 1,6 -0,1
2013, 2:a kvartalet 5,6 5,7 0,1
Totaluttgifter 2012, 3:e kvartalet 5,0 5,0 0,0
2012, 4:e kvartalet 2,7 2,8 0,1
2013, 1:a kvartalet 1,3 1,2 -0,1
2013, 2:a kvartalet 4,1 3,9 -0,2
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2012, 3:e kvartalet 1,0 1,3 0,3
2012, 4:e kvartalet 2,5 2,7 0,2
2013, 1:a kvartalet -0,8 -1,4 -0,6
2013, 2:a kvartalet 0,7 0,2 -0,5
Totaluttgifter 2012, 3:e kvartalet 6,5 8,1 1,6
2012, 4:e kvartalet 6,3 7,6 1,3
2013, 1:a kvartalet 5,7 6,3 0,6
2013, 2:a kvartalet 7,4 7,4 0,0
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2012, 3:e kvartalet 4,0 4,1 0,1
2012, 4:e kvartalet 8,8 8,7 -0,1
2013, 1:a kvartalet 2,7 2,6 -0,1
2013, 2:a kvartalet -1,9 -1,9 0,0
Totaluttgifter 2012, 3:e kvartalet 3,9 3,8 -0,1
2012, 4:e kvartalet 7,2 6,8 -0,4
2013, 1:a kvartalet 3,8 3,8 0,0
2013, 2:a kvartalet 5,6 5,6 0,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2013, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/03/jtume_2013_03_2013-12-19_rev_001_sv.html