Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2014, 1:a kvartalet 0,6 0,7 0,1
Totaluttgifter 2014, 1:a kvartalet 1,0 1,4 0,4
Staten Totalinkomster 2014, 1:a kvartalet -1,0 -1,1 -0,1
Totaluttgifter 2014, 1:a kvartalet 0,4 0,4 0,0
Lokalförvaltning Totalinkomster 2014, 1:a kvartalet 1,1 0,6 -0,5
Totaluttgifter 2014, 1:a kvartalet -0,5 -0,5 0,0
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2014, 1:a kvartalet 0,9 0,7 -0,2
Totaluttgifter 2014, 1:a kvartalet 1,9 1,2 -0,7
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2014, 1:a kvartalet -1,0 -1,0 0,0
Totaluttgifter 2014, 1:a kvartalet 1,5 1,5 0,0

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2014, 1:a kvartalet 2,8 2,6 -0,2
Totaluttgifter 2014, 1:a kvartalet 2,9 3,1 0,2
Staten Totalinkomster 2014, 1:a kvartalet 1,3 1,1 -0,2
Totaluttgifter 2014, 1:a kvartalet 0,7 0,9 0,2
Lokalförvaltning Totalinkomster 2014, 1:a kvartalet 3,8 3,8 0,0
Totaluttgifter 2014, 1:a kvartalet 1,0 1,5 0,5
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2014, 1:a kvartalet 2,9 2,8 -0,1
Totaluttgifter 2014, 1:a kvartalet 7,3 7,0 -0,3
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2014, 1:a kvartalet -1,4 -1,4 0,0
Totaluttgifter 2014, 1:a kvartalet 4,1 4,1 0,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.09.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2014/02/jtume_2014_02_2014-09-25_rev_001_sv.html