Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet -0,6 0,3 0,9
2014, 3:e kvartalet 0,9 0,4 -0,5
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet -0,3 0,8 1,1
2014, 3:e kvartalet 0,6 0,5 -0,1
Staten Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet -0,5 0,3 0,8
2014, 3:e kvartalet 2,5 1,6 -0,9
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 0,0 0,5 0,5
2014, 3:e kvartalet 0,9 0,5 -0,4
Lokalförvaltning Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet -1,5 -0,8 0,7
2014, 3:e kvartalet 0,0 -0,1 -0,1
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 0,0 0,2 0,2
2014, 3:e kvartalet 1,3 1,1 -0,2
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet 0,8 0,8 0,0
2014, 3:e kvartalet 0,2 -0,2 -0,4
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 0,5 0,2 -0,3
2014, 3:e kvartalet 0,9 0,5 -0,4
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet 3,0 -0,1 -3,1
2014, 3:e kvartalet 1,9 0,7 -1,2
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 0,4 0,6 0,2
2014, 3:e kvartalet 0,1 0,3 0,2

Förändring från året innan, %

  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet 0,4 0,9 0,5
2014, 3:e kvartalet 1,9 1,0 -0,9
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 1,2 2,2 1,0
2014, 3:e kvartalet 1,9 2,0 0,1
Staten Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet -2,3 -0,9 1,4
2014, 3:e kvartalet 3,2 2,1 -1,1
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 0,6 1,4 0,8
2014, 3:e kvartalet 1,1 0,7 -0,4
Lokalförvaltning Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet -1,0 1,2 2,2
2014, 3:e kvartalet -1,8 0,4 2,2
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet -0,8 0,7 1,5
2014, 3:e kvartalet 1,9 2,3 0,4
Arbetspensionsanstalter Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet 3,0 3,2 0,2
2014, 3:e kvartalet 1,9 1,2 -0,7
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 3,3 2,8 -0,5
2014, 3:e kvartalet 2,9 2,1 -0,8
Övriga socialskyddsfonder Totalinkomster 2014, 2:a kvartalet 8,9 2,2 -6,7
2014, 3:e kvartalet 9,6 1,7 -7,9
Totalutgifter 2014, 2:a kvartalet 4,7 5,5 0,8
2014, 3:e kvartalet 5,1 6,1 1,0

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 26.03.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2014, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2014/04/jtume_2014_04_2015-03-26_rev_001_sv.html