Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis 2020, 4:e kvartalet

Revideringar i denna statistik

Den säsongrensade förändringen från föregående kvartal, % (Korrigering 30.9.2019)

Tabellen har korrigerats 30.9.2019.
  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2018, 2:a kvartalet -0,4 -0,2 0,2
2018, 3:e kvartalet 1,2 0,9 -0,3
2018, 4:e kvartalet -0,3 0,8 1,1
2019, 1:a kvartalet 0,1 0,1 0,0
Totalutgifter 2018, 2:a kvartalet 0,4 0,1 -0,3
2018, 3:e kvartalet 1,2 0,7 -0,5
2018, 4:e kvartalet –0,5 0,5 1,0
2019, 1:a kvartalet 0,7 1,0 0,3

Förändring från året innan, % (Korrigering 30.9.2019)

Tabellen har korrigerats 30.9.2019.
  1:a offentliggörandet (%) Senaste offentliggörandet (%) Revision, procentenheter
Sektor Ekonomisk transaktion Kvartal      
Offentlig sektor Totalinkomster 2018, 2:a kvartalet -1,0 -0,1 0,9
2018, 3:e kvartalet 2,7 1,4 -1,3
2018, 4:e kvartalet 0,7 2,5 1,8
2019, 1:a kvartalet 1,9 1,7 -0,2
Totalutgifter 2018, 2:a kvartalet 2,1 2,2 0,1
2018, 3:e kvartalet 2,0 0,6 -1,4
2018, 4:e kvartalet 2,5 3,2 0,7
2019, 1:a kvartalet 2,3 2,2 – 0,1

Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.09.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/02/jtume_2019_02_2019-09-27_rev_001_sv.html