Tabellbilaga 1. Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2014

1000 ton 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1. Växter och vilda djur 9 564 10 542 10 516 10 555 9 091 9 728 9 227 9 728 9 951
2. Trä 48 000 51 147 56 198 36 870 47 233 46 426 45 660 50 689 49 947
3. Mineraler 160 981 141 046 166 254 158 667 204 444 202 758 187 239 203 255 195 980
4. Jordmaterial 155 645 159 719 161 307 134 381 138 456 134 207 137 494 141 503 121 031
5. Förädlade importprodukter 177 519 184 961 183 829 142 936 161 409 169 529 163 973 157 142 158 015
Totalt 551 709 547 415 578 104 483 410 560 632 562 647 543 594 562 317 534 924

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen 029 551 3457, Leo Kolttola 029 551 3234, Jukka Muukkonen 029 551 3224, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 19.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2014, Tabellbilaga 1. Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2006 - 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2014/kanma_2014_2015-11-19_tau_001_sv.html