Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2020, december

Konsumenternas förtroende 2016, december

2016
december
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer