Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumentbarometern 2019, april

Konsumentbarometern 2017, mars

2017
mars
Offentliggöranden
Översikter
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer