Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konsumenternas förtroende 2021, februari

Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1)

  Medeltal 01/2018- Maxvärde 01/2018- Minvärde 01/2018- 10/2018 09/2019 10/2019 Utsikter 2)
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B1+B2+B4+E1)/4 -0,5 4,9 -6,6 0,2 -4,2 -6,6 --
B1 Egen ekonomi nu (nettotal) 6,3 8,5 3,9 8,0 8,1 5,2 -
- Bättre (%) . . . . 28,3 26,6  
- Sämre (%) . . . . 14,6 18,0  
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 10,1 13,4 6,3 10,6 8,5 7,4 --
- Bättre (%) . . . . 27,1 26,4  
- Sämre (%) . . . . 13,4 14,4  
B3 Finlands ekonomi nu (nettotal) 9,0 24,9 -15,9 11,5 -14,9 -15,9 --
- Bättre (%) . . . . 11,4 9,2  
- Sämre (%) . . . . 37,8 37,4  
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) -2,2 16,5 -22,5 -2,4 -20,7 -22,5 --
- Bättre (%) . . . . 9,6 9,9  
- Sämre (%) . . . . 46,7 48,1  
B5 Inflationen nu (procent) 2,6 3,0 2,2 2,9 2,6 2,6  
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,6 3,0 2,4 2,9 2,5 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 2,4 13,8 -12,2 0,7 -12,2 -11,8 --
- Mindre (%) . . . . 18,0 19,5  
- Mera (%) . . . . 38,4 39,9  
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,5 4,8 -6,4 -0,3 -6,2 -6,4 --
- Minskat (%) . . . . 6,4 6,8  
- Ökat (%) . . . . 15,8 17,9  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 22,9 34,3 14,8 23,8 17,8 16,5 --
- Bra tid (%) . . . . 27,8 28,3  
- Dålig tid (%) . . . . 10,0 11,9  
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 20,4 24,6 13,4 24,4 13,4 14,5 --
- Bra tid (%) . . . . 60,7 61,0  
- Dålig tid (%) . . . . 37,9 36,3  
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,4 25,1 4,5 10,2 25,1 18,7 +
- Bra tid (%) . . . . 69,5 64,6  
- Dålig tid (%) . . . . 29,3 33,4  
D1 Egen penningsituation nu (nettotal) 28,3 31,0 24,9 28,1 29,6 29,4 +
- Sparar (%) . . . . 63,0 61,9  
- Använder besparingar eller skuldsätter sig (%) . . . . 9,9 10,1  
D2 Egna möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 48,9 53,1 44,3 46,1 51,2 47,7 -
- Kan spara (%) . . . . 78,6 76,2  
- Kan inte spara (%) . . . . 21,0 23,6  
D5 Avsikt att ta lån inom 12 månader (% av konsumenterna) . . . . 19,2 20,2  
- Ja, säkert (%) . . . . 5,1 6,3  
- Eventuellt (%) . . . . 14,1 13,9  
E1 Köp av kapitalvaror 12 mån. framåt jämfört med 12 mån. bakåt (nettotal) -16,0 -12,6 -21,2 -15,5 -12,6 -16,5 -
- Mera (%) . . . . 15,5 12,6  
- Mindre (%) . . . . 31,1 34,0  
E2 Avsikt att köpa en bil (% av konsumenterna) . . . . 13,9 17,9  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 4,8 6,5  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 9,2 11,4  
E4 Avsikt att köpa en bostad (% av konsumenterna) . . . . 16,5 15,6  
- Ja, säkert (%) . . . . 4,7 5,4  
- Eventuellt (%) . . . . 11,8 10,2  
E5 Avsikt att använda pengar för bostadsombyggnad (% av konsumenterna) . . . . 20,8 19,7  
- Mycket sannolikt (%) . . . . 7,6 7,5  
- Ganska sannolikt (%) . . . . 13,2 12,2  
1) Perioden 01/2018-04/2019: uppgifter om svarsfördelningar kan inte presenteras, enbart (nivåkorrigerade) nettotalen offentliggörs.
2) Utsikter: ++ mycket goda, + goda, = neutrala, - dåliga, -- mycket dåliga; nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Källa: Konsumenternas förtroende 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2019, Tabellbilaga 1. Konsumenternas syn och avsikter 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/10/kbar_2019_10_2019-10-28_tau_001_sv.html