Finlands officiella statistik

Konsumentprisindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inflationen i januari 0,8 procent
19.2.2018
Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari 0,8 procent. I december var inflationen 0,5 procent. Statistikcentralen har uppdaterat konsumentprisindexets varukorg och viktstrukturen för konsumtionen i början av januari. Varukorgen kompletterades med bl.a. online-musiktjänster medan avgifter för fast telefoni och videokamera raderades från varukorgen på grund av minskad konsumtion.

Nästa offentliggörande:
14.3.2018

Beskrivning: Konsumentprisindexet beskriver prisutvecklingen av de varor och tjänster som finländska hushåll köper i Finland. Konsumentprisindexet beräknas med en metod enligt vilken priserna på olika varor vägs samman med deras andel av konsumtionen. Konsumentprisindexet beräknas enligt Laspeyres' prisindexformel, varvid konsumtionsandelarna som används som vikter gäller för bastidpunkten. Konsumentprisindexet används som en allmän inflationsmätare. Konsumentprisindexen som revideras med vissa års intervall lämpar sig för granskning på kort sikt.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: harmoniserat konsumentprisindex, index, inflation, internationell jämförelse, koefficient för penningvärde, konsumentpriser, konsumentprisindex, levnadskostnader, levnadskostnadsindex, priser, prisindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Konsumtionsprisindexet förnyas vid årsskiftet
16.12.2015
I konsumtionsprisindexet införs en ny europeisk ändamålsklassificering av individuell konsumtion (ECOICOP European Classification of Individual Consumption according to Purpose) kompletterad med nationella undergrupper.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/index_sv.html

Dela