Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2020, 3:e kvartalet

Fastighetspriser 2015, 1:a kvartalet

2015
1:a kvartalet
Offentliggöranden