Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 3:e kvartalet

Publicerad: 5.6.2015

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under januari-mars med 1,3 procent från året innan

Priserna på gamla egnahemshus sjönk under första kvartalet år 2015 i hela landet med i genomsnitt 1,3 procent jämfört med året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 3,0 procent från motsvarande period året innan medan priserna i övriga Finland sjönk med 1,8 procent. Jämfört med föregående kvartal steg priserna på gamla egnahemshus i hela landet med i genomsnitt 0,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens prisindex för fastigheter. Vid framställningen av prisindexet används uppgifterna i Lantmäteriverkets köpeskillingsregister för fastigheter.

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Utvecklingen av priserna på gamla egnahemshus, index 2005=100

Källa: Fastighetspriser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558, Jaana Hellman 029 551 2661, asuminen.hinnat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 5.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. 1:a kvartalet 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/2015/01/kihi_2015_01_2015-06-05_tie_001_sv.html