Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Stenkolsförbrukning 2019, september

Stenkolsförbrukning 2017, mars

2017
mars
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik