Tabellbilaga 4. Avbrott inom läroavtalsutbildning 2012–2018

År Avbröt under prövotiden Avbröt efter prövotiden Studerande inom läroavtalsutbildning
Totalt Andel av läroavtalsstuderande, % Totalt Andel av läroavtalsstuderande, %
2012 875 1,3 4 030 7,3 55 554
2013 832 1,6 3 465 6,7 51 466
2014 844 1,7 3 385 6,8 49 846
2015 686 1,4 3 314 6,7 49 102
2016 659 1,3 3 223 6,3 50 788
2017 769 1,5 3 491 6,6 52 715
2018 595 1,0 2 352 4,1 57 398

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. 2018, Tabellbilaga 4. Avbrott inom läroavtalsutbildning 2012–2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/2018/kkesk_2018_2020-03-12_tau_004_sv.html