Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 9.11.2007

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i september med 3,8 procent

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 3,8 procent större i september 2007 än året innan. Inom bilhandeln minskade försäljningen under samma period med 1,0 procent. Däremot ökade försäljningen inom partihandeln med 1,4 procent. Inom varuhushandeln var försäljningen 4,5 procent och inom dagligvaruhandeln 4,0 procent större än i september år 2006. Allt som allt ökade försäljningen inom handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandeln) med 1,5 procent i september från föregående år.

Under det tredje kvartalet avtog ökningen av försäljningen inom den totala handeln och var 6,6 procent större än under motsvarande period året innan. Ökningen inom detaljhandeln och varuhushandeln blev livligare jämfört med föregående kvartal. Ökningen av försäljningen inom dagligvaruhandeln fortsatte i jämn takt.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-september var 7,2 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 8,3 procent och inom partihandeln 6,7 procent större än under motsvarande period året innan. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-september med 7,1 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, september 2007 och hela början av året, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring %**
10-12/06 01-03/7 04-06/07 07-09/07 09/07 01-09/07
Handeln totalt 7,7 8,1 7,1 6,6 1,5 7,1
Bilhandel 7,8 9,5 7,8 7,6 -1,0 8,3
Partihandel 8,6 7,5 7,3 5,3 1,4 6,7
Detaljhandel 5,3 8,7 5,9 7,4 3,8 7,2
- dagligvaruhandel 4,6 6,4 5,3 5,7 4,0 5,8
- varuhushandel 5,8 12,4 4,9 8,1 4,5 8,2
*) Årsförändringen jämför september månad år 2007 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-september år 2007 med motsvarande period året innan.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2007, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 9.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/09/klv_2007_09_2007-11-09_tie_002_sv.html