Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 28.11.2007

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 8,6 procent i oktober

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i oktober med 8,6 procent från oktober 2006. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 7,2 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 14.12.2007.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, oktober 2007


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
10/2007 10/2007 01-10/2007
Värde 145,0 8,6 7,4
Volym 137,5 7,2 6,2
*) Årsförändringen jämför oktober 2007 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-oktober 2007 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2007, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. oktober 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2007/10/klv_2007_10_2007-11-28_tie_001_sv.html