Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 14.3.2008

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 7,6 procent i januari

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 7,6 procent större i januari år 2008 än året innan. Under samma period ökade försäljningen inom varuhushandeln med 7,3 procent och inom dagligvaruhandeln med 9,7 procent. Också parti- och bilhandeln ökade kraftigt. Ökningen av partihandeln var 15,1 procent och bilhandeln 12,0 procent jämfört med motsvarande månad året innan. Försäljningsökningen inom hela handeln tilltog i januari till 12,9 procent.

Ökningen av omsättningen inom hela handeln (inkl. bil-, parti- och detaljhandel) uppgick till 7,2 procent år 2007. Värdet på försäljningen inom detaljhandeln för år 2007 var 7,0 procent större än året innan. Partihandeln ökade med 7,8 procent och bilhandeln med 5,3 procent.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal år 2007, i januari 2008 och hela år 2007, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Hela år 2007
%**
01-03/07 04-06/07 07-09/07 10-12/07 01/08 2007/2006
Handeln totalt 8,1 7,0 6,4 7,2 12,9 7,2
Bilhandel 9,5 7,8 7,5 -3,8 12,0 5,3
Partihandel 7,5 7,2 5,8 10,3 15,1 7,8
Detaljhandel 8,7 5,7 7,0 7,0 7,6 7,0
- dagligvaruhandel 6,4 5,1 4,9 7,9 9,7 6,1
- varuhushandel 12,4 4,9 7,6 8,5 7,3 8,2
*) Årsförändringen jämför januari månad år 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Hela året jämför år 2007 med år 2006.

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Parti- och detaljhandeln 2008, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/01/klv_2008_01_2008-03-14_tie_002_sv.html