Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 28.3.2008

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 14,1 procent i februari

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i februari med 14,1 procent från februari 2007. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 11,1 procent. En del av ökningen förklaras av skottåret. På grund av det hade februari år 2008 en handelsdag mer än år 2007.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.4.2008.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, februari 2008


Indextal
Årsförändring inom
den senaste månaden
%*
Kumulativ
årsförändring
%**
02/2008 02/2008 01-02/2008
Värde 133,3 14,1 10,8
Volym 124,4 11,1 7,7
*) Årsförändringen jämför januari 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-februari 2008 med motsvarande
period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/02/klv_2008_02_2008-03-28_tie_001_sv.html