Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 28.4.2008

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen sjönk med 0,3 procent i mars

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln sjönk försäljningen inom detaljhandeln i mars med 0,3 procent från mars 2007. Försäljningsvolymen minskade under samma period med 3,9 procent. Att påsken i år inföll i mars medan den i fjol var i april bidrog till nedgången i försäljningen. I mars fanns det tre handelsdagar mindre än under motsvarande period i fjol.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.5.2008.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, mars 2008


Indextal
Årsförändring inom
den senaste månaden
%*
Kumulativ
årsförändring
%**
03/2008 03/2008 01-03/2008
Värde 136,5 -0,3 6,8
Volym 125,5 -3,9 3,6
*) Årsförändringen jämför mars 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-mars 2008 med motsvarande
period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras såsom tidigare ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Det nya beräkningssystemet för omsättnings- och lönesummaindexen införs före sommaren 2008. Uppgifterna för år 2008 kan förändras något i och med den nya beräkningsmetoden. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2008, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/03/klv_2008_03_2008-04-28_tie_001_sv.html