Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 28.5.2008

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 11,2 procent i april

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i april med 11,2 procent från april 2007. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 8,1 procent. Att påsken i år inföll i mars, medan den i fjol var i april bidrog till uppgången i försäljningen. I april fanns det tre handelsdagar mer än under motsvarande period i fjol.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.6.2008.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, april 2008


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
04/2008 04/2008 01-04/2008
Värde 146,3 11,2 8,1
Volym 134,4 8,1 4,9
*) Årsförändringen jämför april 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-april 2008 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats. Uppgifterna om de senaste sex månaderna har eventuellt ändrats något i och med revideringen av beräkningsmetoderna.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2007, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. april 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/04/klv_2008_04_2008-05-28_tie_001_sv.html