Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 27.6.2008

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 7,9 procent i maj

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i maj med 7,9 procent från maj 2007. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 3,7 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.7.2008.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, maj 2008


Indextal
Årsförändring inom den
senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
05/2008 05/2008 01-05/2008
Värde 156,0 7,9 8,2
Volym 142,7 3,7 4,8
*) Årsförändringen jämför maj 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-maj 2008 med motsvarande
period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Beräkningen av månadsgraferna över affärsverksamheten har reviderats från och med de uppgifter som publiceras i maj 2008. I samband med revideringarna har både beräkningsmetoderna och beräkningssystemen för månadsgraferna ändrats. Uppgifterna om de senaste sex månaderna har eventuellt ändrats något i och med revideringen av beräkningsmetoderna.

De mest betydande ändringarna i beräkningsmetoderna för månadsgraferna över affärsverksamheten gäller behandling av observationer som saknas under perioden för ackumulering av materialet, behandling av nya och nedlagda företag samt utländska sammanslutningar. Mera information om metodrevideringen ges av Antti Santaharju tfn (09) 1734 2720.

Källa: Snabbestimat för detaljhandeln 2007, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/05/klv_2008_05_2008-06-27_tie_001_sv.html