Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 12.8.2008

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i juni med 3,1 procent

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 3,1 procent större i juni 2008 än året innan. Inom varuhushandeln minskade försäljningen med 0,4 procent, men ökade däremot inom dagligvaruhandeln med 5,7 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen med 10,7 procent från året innan. Också inom bilhandeln gick försäljningen upp med 0,8 procent. Försäljningsökningen inom hela handeln var i juni 7,9 procent.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-juni var 7,8 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 5,4 procent och inom partihandeln 12,3 procent. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-juni med 10,1 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher de senaste kvartalen och i juni 2008 samt hela början av år 2008, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring**
07-09/07 10-12/07 01-03/08 04-06/08 06/08 01-06/08
Handeln totalt 6,3 6,6 8,1 11,9 7,9 10,1
Bilhandel 7,6 -3,5 3,7 6,8 0,8 5,4
Partihandel 5,6 9,1 9,9 14,4 10,7 12,3
Detaljhandel 6,8 6,6 6,9 8,7 3,1 7,8
- dagligvaruhandel 4,9 7,5 9,2 9,6 5,7 9,4
- varuhushandel 7,6 7,7 3,5 8,3 -0,4 6,1
*) Årsförändringen jämför juni månad år 2008 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-juni år 2008 med motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom handeln 2008, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/06/klv_2008_06_2008-08-12_tie_002_sv.html