Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.9.2008

Försäljningen inom detaljhandeln ökade med 7,1 procent i juli

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 7,1 procent större i juli 2008 än året innan. Inom varuhushandeln ökade försäljningen med 3,9 procent och inom dagligvaruhandeln med 10,4 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen med 19,1 procent och inom bilhandeln med 3,7 procent från året innan. Försäljningstillväxten inom den totala handeln var i juli 14,7 procent.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-juli var 7,6 procent. Under samma period var försäljningstillväxten inom bilhandeln 5,1 procent och inom partihandeln 13,2 procent. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-juli med 10,6 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher de senaste kvartalen och i juli 2008 samt hela början av år 2008, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring**
07-09/07 10-12/07 01-03/08 04-06/08 07/08 01-07/08
Handeln totalt 6,3 6,6 8,0 11,6 14,7 10,6
Bilhandel 7,6 -3,5 3,7 6,7 3,7 5,1
Partihandel 5,6 9,1 9,8 14,3 19,1 13,2
Detaljhandel 6,8 6,6 6,7 8,5 7,1 7,6
- dagligvaruhandel 4,9 7,5 9,0 9,3 10,4 9,3
- varuhushandel 7,6 7,7 3,5 8,3 3,9 5,8
*) Årsförändringen jämför juli månad år 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Kumulativ årsförändring jämför januari-juli år 2008 med motsvarande period året innan.

 

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008 http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html. Uppgifter om tillämpningen av den nya indelningen i denna statistik publiceras 26.9.2008.

 

Källa: Omsättning inom handeln 2008, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juli 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/07/klv_2008_07_2008-09-15_tie_002_sv.html