Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 12.11.2008

Försäljningen inom detaljhandeln ökade i september med 5,1 procent

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 5,1 procent större i september 2008 än året innan. Under samma period ökade försäljningsvolymen med 0,6 procent. Inom varuhushandeln ökade försäljningen med 3,2 procent och inom dagligvaruhandeln med 7,2 procent. Inom partihandeln ökade försäljningen med 18,3 procent och inom bilhandeln med 12,5 procent från året innan. Siffrorna för bil- och partihandeln beskriver utöver försäljning i Finland också försäljning till utlandet och inkluderar bl.a. transitexport och förmedlingshandel. Försäljningsökningen inom hela handeln var i september 14,2 procent.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-september var 6,7 procent. Under samma period var försäljningstillväxten inom bilhandeln 5,6 procent och inom partihandeln 12,4 procent. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-september med 9,8 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher de senaste kvartalen och i september 2008 samt hela början av år 2008, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring**
10-12/07 01-03/08 04-06/08 07-09/08 09/08 01-09/08
Handeln totalt 6,6 7,8 11,0 10,5 14,2 9,8
Bilhandel -3,5 3,6 6,6 6,3 12,5 5,6
Partihandel 9,1 9,6 13,4 13,9 18,3 12,4
Detaljhandel 6,6 6,7 8,2 5,3 5,1 6,7
- dagligvaruhandel 7,5 9,0 8,7 8,3 7,2 8,6
- varuhushandel 7,7 3,7 8,7 4,5 3,2 5,7
*) Årsförändringen jämför september månad år 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Kumulativ årsförändring jämför januari-september år 2008 med motsvarande period året innan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom handeln 2008, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384
palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 12.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. september 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/09/klv_2008_09_2008-11-12_tie_002_sv.html