Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.1.2009

Försäljningen inom detaljhandeln sjönk med 0,5 procent i november

Enligt Statistikcentralen var försäljningen inom detaljhandeln 0,5 procent mindre i november år 2008 än året innan. Under samma period minskade försäljningsvolymen med 4,6 procent. Försäljningen gick upp med 0,9 procent både inom varuhushandeln och inom dagligvaruhandeln. Inom partihandeln gick försäljningen ned med 11,4 procent. Däremot ökade försäljningen inom bilhandeln med 3,1 procent från året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 6,8 procent i november.

Den kumulativa årsförändringen av detaljhandeln under januari-november var 6,1 procent. Under samma period var försäljningstillväxten inom bilhandeln 4,6 procent och inom partihandeln 9,1 procent. Försäljningen inom den totala handeln ökade under januari-november med 7,6 procent från året innan.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher de senaste kvartalen och i november 2008 samt hela början av år 2008, %

 
 
Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ
årsförändring**
10-12/07 01-03/08 04-06/08 07-09/08 11/08 01-11/08
Handeln totalt 6,6 7,8 10,8 10,2 -6,8 7,6
Bilhandel -3,5 3,6 6,6 6,6 3,1 4,6
Partihandel 9,1 9,6 13,2 13,3 -11,4 9,1
Detaljhandel 6,6 6,7 8,0 5,5 -0,5 6,1
- dagligvaruhandel (35 %) 7,5 9,0 8,5 8,4 0,9 8,2
- varuhushandel (19 %)*** 7,7 3,7 8,8 4,5 0,9 5,2
*) Årsförändringen jämför november månad år 2008 med motsvarande månad året innan.
**) Kumulativ årsförändring jämför januari-november år 2008 med motsvarande period året innan.
***) Näringsgrenens andel av detaljhandelns omsättning år 2007.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 införs i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. På ingångssidan till statistiken finns nyheter om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008.

Källa: Omsättning inom handeln 2008, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2008, november (pdf 384,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.1.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. november 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2008/11/klv_2008_11_2009-01-15_tie_002_sv.html