Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 27.2.2009

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen ökade med 2,5 procent i januari

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade försäljningen inom detaljhandeln i januari med 2,5 procent från januari 2008. Försäljningsvolymen ökade under samma period med 0,7 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 13.3.2009.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, januari 2009 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
01/2009 01/2009 01-12/2008
Värde 105,3 2,5 5,3
Volym 99,9 0,7 1,0
*) Årsförändringen jämför januari 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-december 2008 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i handelns snabbestimat fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens webbsidor om TOL 2008. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Omsättning inom handeln finns under länken Ändringar i denna statistik.

 

Källa: Omsättning inom handeln 2009, januari (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, januari (pdf 381,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 27.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. januari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/01/klv_2009_01_2009-02-27_tie_001_sv.html