Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.4.2009

Försäljningen inom detaljhandeln sjönk med 5,8 procent i februari

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 5,8 procent i februari jämfört med februari 2008. Under samma period minskade försäljningsvolymen med 7,8 procent. Försäljningen inom dagligvaruhandeln minskade också, dvs. med 1,8 procent. Den största delen av den minskade försäljningen inom dagligvaruhandeln förklaras av skottåret, vilket innebar att februari 2009 hade en handelsdag mindre än året innan.

Inom partihandeln gick försäljningen ned med 13,8 procent. Den svaga utvecklingen inom industrin ligger bakom den minskade försäljningen inom partihandeln. På grund av att den inhemska efterfrågan på bilar sjönk och på grund av minskad transitohandel, gick försäljningen inom bilhandeln ned med 32,1 procent från året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 14,4 procent i februari.

Under januari-februari minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,2 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 31,9 procent och inom partihandeln 16,5 procent mindre än året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 15,4 procent under januari-februari.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, februari 2009 och hela början av år 2009, % (TOL 2008)

Årsförändringar efter kvartal %
Den senaste månadens årsförändring %*
Kumulativ årsförändring**
01-03/08 04-06/08 07-09/08 10-12/08 02/09 01-02/2009
Handeln totalt (G) 8,3 11,0 10,1 -2,4 -14,4 -15,4
Bilhandel (45) 3,8 6,9 6,2 2,1 -32,1 -31,9
Partihandel (46) 10,3 13,6 13,3 -5,4 -13,8 -16,5
Detaljhandel (47) 6,8 8,0 5,4 2,4 -5,8 -2,2
- dagligvaruhandel*** 9,2 8,8 8,6 7,0 -1,8 3,2
*) Årsförändringen jämför februari månad år 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Kumulativ årsförändring jämför januari-februari år 2009 med motsvarande period året innan.
***) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 32 procent år 2007 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 och basåret 2005=100 infördes i denna statistik fr.o.m. uppgifterna för januari 2009. Mera information om TOL 2008 finns på Statistikcentralens TOL 2008-sidor. Mer information om övergången till näringsgrensindelningen TOL 2008 i Omsättning inom handeln finns under Ändringar i denna statistik.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, februari (pdf 381,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. februari 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/02/klv_2009_02_2009-04-15_tie_002_sv.html