Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 15.5.2009

Försäljningen inom detaljhandeln sjönk med 2,2 procent i mars

Enligt Statistikcentralen minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,2 procent i mars jämfört med mars 2008. Under samma period minskade försäljningsvolymen med 3,5 procent. Försäljningen inom dagligvaruhandeln minskade också, dvs. med 0,8 procent. Minskningen dämpades dock av att det i mars fanns två handelsdagar mer än året innan. Påsken inföll i år i april, medan den i fjol var i mars. Inom partihandeln gick försäljningen ned med 11,6 procent. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 11,0 procent i mars.

Under januari-mars minskade försäljningen inom detaljhandeln med 2,4 procent. Under samma period var försäljningen inom bilhandeln 28,9 procent och inom partihandeln 15,9 procent mindre än året innan. Försäljningen inom den totala handeln sjönk med 14,6 procent under januari-mars.

Årsförändring av omsättningen inom handelns olika branscher efter kvartal, mars 2009 och hela början av år 2009, % (TOL 2008)

Årsförändringar efter kvartal % Den senaste månadens årsförändring %* Kumulativ årsförändring**
01-03/08 04-06/08 07-09/08 10/-12/08 03/09 01-03/2009
Handeln totalt (G) 8,3 11,0 10,1 -2,4 -11,0 -14,6
Bilhandel (45) 3,8 6,9 6,3 2,1 -24,0 -28,9
Partihandel (46) 10,3 13,5 13,3 -5,4 -11,6 -15,9
Detaljhandel (47) 6,8 8,0 5,4 2,3 -2,2 -2,4
- dagligvaruhandel*** 9,2 8,8 8,6 6,8 -0,8 2,2
*) Årsförändringen jämför mars månad år 2009 med motsvarande månad året innan.
*) Kumulativ årsförändring jämför januari-mars år 2009 med motsvarande period året innan.
***) Dagligvaruhandelns (4711, 472) andel av detaljhandelns omsättning var 32 procent år 2007 enligt företags- och arbetsställeregistret.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Detaljhandeln: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705 och Eeva Immonen (09) 1734 3464
Bil- och partihandeln: Aila Kovanen (09) 1734 3384

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, mars (pdf 382,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 15.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. mars 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/03/klv_2009_03_2009-05-15_tie_002_sv.html