Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 26.6.2009

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen sjönk med 4,3 procent i maj

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln i maj med 4,3 procent från maj 2008. Försäljningsvolymen sjönk under samma period med 4,8 procent. Att helgdagarna inföll under olika tidpunkter i maj 2008 och 2009 bidrog till nedgången i försäljningen. I maj fanns det två handelsdagar mindre än under motsvarande period i fjol.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 15.7.2009.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, maj 2009 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
05/2009 05/2009 01-05/2009
Värde 119,1 -4,3 -2,2
Volym 111,4 -4,8 -3,6
*) Årsförändringen jämför maj 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-maj 2009 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

Källa: Omsättning inom handeln 2009, maj (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, maj (pdf 381,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 26.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. maj 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/05/klv_2009_05_2009-06-26_tie_001_sv.html