Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom handeln 2021, januari

Publicerad: 28.7.2009

Snabbestimat för detaljhandeln: försäljningen sjönk med 0,2 procent i juni

Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln minskade försäljningen inom detaljhandeln i juni med 0,2 procent från juni 2008. Försäljningsvolymen sjönk under samma period med 0,9 procent.

Handelns snabbestimat bygger på ett urval, som täcker i medeltal 50 procent av omsättningen inom detaljhandeln. Branschvisa uppgifter om handelns försäljning utges följande gång 14.8.2009.

Utvecklingen av försäljningsvärde och -volym inom detaljhandeln, juni 2009 (TOL 2008)


Indextal
Årsförändring inom den senaste månaden
%*
Kumulativ årsförändring
%**
06/2009 06/2009 01-06/2009
Värde 121,5 -0,2 -2,2
Volym 113,7 -0,9 -3,4
*) Årsförändringen jämför juni 2009 med motsvarande månad året innan.
**) Den kumulativa årsförändringen jämför januari-juni 2009 med motsvarande period året innan.

Snabbestimatuppgifter om detaljhandeln publiceras med en tidsförskjutning på en knapp månad efter statistikmånaden. De preliminära uppgifter om bil-, parti- och detaljhandeln som baserar sig på ett mera omfattande urval publiceras ungefär med 1 1/2 månads tidsförskjutning efter statistikmånaden och preciserade uppgifter enligt totalmaterialet med ungefär 2 1/2 månaders tidsförskjutning.

 

Källa: Omsättning inom handeln 2009, juni (snabbestimat). Statistikcentralen

Förfrågningar: Marko Tuomiaro (09) 1734 2705,palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Omsättning inom handeln 2009, juni (pdf 382,8 kB)

Offentliggöranden
Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 28.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. juni 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/2009/06/klv_2009_06_2009-07-28_tie_001_sv.html